Erica Schaper
Tromplaan 9
3931AG Woudenberg
06 20446934

Schaper Interim Management Ė profiel Erica Schaper

Profiel
Erica Schaper is een gedreven (interim)bestuurder die haar bestuurlijke ervaring koppelt aan een goed gevoel voor bedrijfsmatig werken.
Binnen een publiek-private context is zij in staat organisaties meer outside-in te laten werken. Zij kan zorgen voor meer focus op resultaat en efficiency, waarbij ze gebruik maakt van de interne drive van mensen voor hun vak of de setting waarin zij werken. Veranderingsprocessen inspireren haar. Zij krijgt mensen in beweging door nieuw perspectief te creŽren en hen te verleiden daar een bijdrage aan te leveren. Daarbij stimuleert ze dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en hun werkplezier. Authenticiteit, integriteit en verantwoordelijkheid zijn voor haar essentiŽle kernwaarden.

Achtergrond en ervaring
In de werkervaring van Erica Schaper staan strategische heroriŽntaties centraal. Zij heeft leiding gegeven aan complexe fusieprocessen, aan het oplossen van financiŽle problemen, aan het verbeteren van de performance van organisaties, aan de regionale verankering van organisaties en aan processen van cultuurverandering en nieuwe manieren van werken. Zij heeft zich steeds meer gespecialiseerd in onderwijsorganisaties.

Erica Schaper (1966) heeft haar roots in de landbouw en het landelijk gebied. Na haar opleiding aan de universiteit van Wageningen en een aantal functies in het groene domein heeft zij zich toegelegd op het managen van professionele organisaties. Zij was onder andere algemeen directeur van FNV Formaat en van Hogeschool Van Hall Larenstein. Zij heeft diverse managementtrainingen gevolgd en heeft een MBA-graad (IBO). Tevens is zij gecertificeerd Executive Coach (Hoogendijk). Naast haar werk als interim manager is zij parttime voorzitter College van Bestuur van VO-school De Nieuwe Veste in Coevorden. Ook vervult zij voor een aantal organisaties de rol van toezichthouder.
 
Door naar de zee te stromen blijft de rivier trouw aan zijn bron (JaurŤs)