Erica Schaper

Onder de naam Schaper Interim Management biedt ir Erica Schaper MBA interim bestuur, advies, executive coaching en toezicht-deskundigheid aan.
Zij is gespecialiseerd in onderwijs, arbeidsverhoudingen en complexe fusie-en veranderingstrajecten, waarbij zij koersvastheid, daadkracht en oog voor de menselijke maat combineert.

Profiel

In de werkervaring van Erica Schaper staan strategische heroriëntaties centraal. Zij heeft leiding gegeven aan complexe fusieprocessen, aan het verbeteren van de performance en de maatschappelijke verankering van organisaties en aan processen van cultuurverandering en nieuwe manieren van werken. Zij heeft zich steeds meer gespecialiseerd in onderwijsorganisaties.
Veranderingsprocessen inspireren haar. Zij krijgt mensen in beweging door met hen nieuw perspectief te creëren en hen te verleiden daar een bijdrage aan te leveren. Daarbij stimuleert ze dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en hun werkplezier. Authenticiteit, integriteit en verantwoordelijkheid zijn voor haar essentiële kernwaarden.

Roots

Erica Schaper (1966) heeft haar roots in de landbouw en het landelijk gebied. Na haar opleiding aan de universiteit van Wageningen en een aantal functies in het groene domein heeft zij zich toegelegd op het managen en besturen van professionele organisaties. Zij was onder andere algemeen directeur van FNV Formaat en van Hogeschool Van Hall Larenstein. Tevens heeft zij het fusieproces binnen de FNV geleid. Zij heeft diverse managementtrainingen gevolgd en heeft een MBA-graad (IBO). Tevens is zij gecertificeerd Executive Coach (Hoogendijk).
Op dit moment vervult zij de mooie functie van voorzitter College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool. Dit betekent dat Schaper Interim Management even in de wacht staat. Zij is daarnaast lid van de Raad van toezicht van de stichting PCOU-Willibrord, voor PO, VO en speciaal onderwijs in Utrecht. Tevens bekleedt zij een aantal aan haar hoofdfunctie gekoppelde nevenfuncties. Zie daarvoor haar Linked In profiel.